Pelleview desktop App View
Pelleview tablet App View
Pelleview mobile App View

Pelleview App

je interaktivna prezentacija, tačnije, 4D virtuelni prikaz definisanih tačaka određenog geografskog ili na drugi način definisanog područja (lokacije). Jedinstven po svojim perfomansama.

Lokacija

Neograničen broj istorijskih i arhitektonskih objekata za odabranu lokaciju

Animacija

Rotiranje početne Tačke 360 stepeni u krug (Dron tačka). Rotiranje 360 stepeni u krug, svake pojedinačno selektovane Tačke

Fotografija

Fotografija u okviru tekstualne poruke ili narativa

Zvuk

Posebna tonska podloga za svaku odabranu Tačku

Informacija

Jedinstvena tektualna poruka ili narativ za svaku selektovanu Tačku

Višejezičnost

Mogućnost odabira jezika aplikacije

Meta podaci

Mogućnost da se definiše neograničen set podataka koji se čuva u bazi i može biti pretraživan

Demoi

Reference

Konrad Adenaure Stiftung Logo
Novi Sad prestonica kulture Logo

Pelleview sistem aplikacija

Virtuelni sadržaj je namenjen turistima, ljubiteljima prirode, arhitekture, istorijskih građevina ili celina, spomenika i slično.